4/05/2015

De gezamenlijke visie van Westland Cultuurweb en JAM Westland


De visie van Westland Cultuurweb is dat kunst- en cultuureducatie beschikbaar en bereikbaar dient te zijn voor zo veel mogelijk Westlandse jongeren op alle niveaus. Dit is ook het uitgangspunt van het pilotproject JAM* WESTLAND (Jonge Actieve Muzikanten Westland) van het Popdocenten Collectief Westland (PCW) dat door de gemeente Westland wordt gesteund. [*jammen = spontaan muzikaal samenspel] 

De vijf kernwaarden die hierbij worden gehanteerd zijn:
- verbinding
- kwaliteit
- toegankelijkheid
- creativiteit
- integriteit


Verbinding
PCW bestaat uit en aantal Westlandse particuliere popdocenten/muziekscholen op het gebied van de pop- en lichte muziek. Zij hebben ten doel gesteld om het diverse veld van popmuziekdocenten te verrijken en te versterken door overkoepelende en verbindende popmuziek activiteiten voor leerlingen tot 21 jaar te organiseren met het project JAM WESTLAND. Dit door meerdere popmuziekdocenten gezamenlijk, om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Waarbij bovendien de instroom van nieuwe leerlingen in de muziekscholen bevorderd kan worden. En dit ook ten behoeve van talentontwikkeling en (live)amusement van jonge actieve muzikanten, wat voor deze jongeren tevens zal leiden tot meer vaardigheden om maatschappelijk te functioneren.

Kwaliteit
Project JAM WESTLAND streeft de volgende kwaliteiten en doelstellingen na:
- Het begeleid leren samenspelen en optreden in bandjes of ad hoc ensembles in een gezellige en leerzame omgeving;
- Het bieden van extra muzikale uitdagingen voor zowel beginnende als gevorderde leerlingen. Van spelenderwijs tot kennismaking met improvisatiekunst en productie;
- Het bieden van muzikale en sociale meerwaarde door originaliteit en gedrevenheid in krachtig samenspel boven de individuele muziekles;
- Workshops en cursussen die zowel een (cultuur)educatief als wel een stimulerend coachend karakter hebben.

Toegankelijkheid
Met het ontstaan van de oefen- en studiofaciliteiten bij Muziek Centrum Westland (MCW) in het centrum van Naaldwijk lagen er extra mogelijkheden om daar in het kader van project JAM WESTLAND workshops, cursussen en samenspelactiviteiten te organiseren. Een bijkomend voordeel is dat het aangrenzende pand van sociëteit PAX is voorzien van een zaal en podium met licht en geluid dat zeer geschikt is voor toetsmomenten en evenementen op kleine schaal. MCW/PAX kan hiermee een totaalpakket aan faciliteiten bieden, geschikt om het pilotproject JAM WESTLAND van september 2015 t/m juni 2016 met een vervolg daarop in 2016-2017 uit te voeren. Echter, om de activiteiten breed uit te dragen binnen de streek Westland (de kernen) kunnen tussentijdse- of afsluitende uitvoeringen zoals concerten en samenspelactiviteiten door JAM WESTLAND leerlingen ook plaats vinden op externe Westlandse (pop)podia of festivals.

Creativiteit
Om variatie in het aanbod en spreiding van deelnemers te bevorderen is gekozen voor uiteenlopende samenspelactiviteiten. Die zowel los van elkaar als in het overkoepelende JAM WESTLAND concept voldoen aan de genoemde en beoogde doelstellingen. Voor jonge muzikanten vanaf (ong.) 7 t/m 20 jaar, onderverdeeld in niveaus: B (beginnend) en G (gevorderd). De inhoudelijke en praktische beschrijving van deze JAM WESTLAND activiteiten/projecten/lessen zijn hier te lezen.

Samenvattend betreft dit:
- thema workshop PLAY IN A BAND (B/G: tot 21 jaar)
- kids jam workshop IT’S PLAYTIME (B: 7 tot 12 jaar)
- workshops en cursussen waar behoefte aan is volgens de jeugd (B/G: tot 21 jaar)
- 1-dags popmuziek workhops/presentaties voor belangstellenden (op aanvraag)

Integriteit
De deelnemende gekwalificeerde popscholen/docenten/coaches aan het Popdocenten Collectief Westland (PCW) zijn zelfstandige ondernemers en stellen zich - in wisselende diensten - voor het gehele pilotproject beschikbaar. Hetzij voor regulier doceren van leerlingen; hetzij voor coaching op afroep. Ze conformeren zich aan de 'spelregels' voor het reilen en zeilen binnen het project JAM WESTLAND.STICHTING POPDOCENTEN COLLECTIEF WESTLAND
NL20RABO0304836648    K.v.K. nr. 63608065

Stichting Popdocenten Collectief Westland (PCW) bestaat uit het bestuur/ de werkgroep:

Paul Persoon - voorzitter (MuziekTacTiek
Annette de Wilde - secretaris (Zangschool Annette)
Rob van den Berg - bestuurslid (RvdB Muziekles)          
Giel van der Hoeven - penningmeester (project coördinator)

Verdere  kunnen er gastdocenten actief zijn tijdens de workshops

Deelnemen
Westlandse jeugd van 7 tot 21 jaar kan deelnemen aan deze door Stichting PCW georganiseerde JAM Westland workshops en cursussen tegen betaalbare prijzen. De eerste sessies zijn van start gegaan in september 2015.

Inschrijven voor alle workshops kan via één van de vermelde (gast)docenten, door te bellen naar: 06-24562899 (Paul Peroon) of door een inschrijfformulier aan te vragen via e-mail: jamwestland15@gmail.com

De kosten voor de bij te wonen workshops en cursussen kunnen voor jeugd tot 21 jaar vanwege subsidiebijdragen voor buitenschoolse activiteiten zeer laag worden gehouden! Dit is exclusief de kosten voor lesmaterialen en/of software. Voor alle workshops/cursussen is ook het gebruik van een eigen instrument of laptop vereist, met uitzondering van drumkits en zanginstallaties.

"Let's Go LIVE with JAM-W!"