12/02/2015

Nieuwe JAM-W popmuziek workshops v/a maart 2016 - schrijf je NU in!

Begin maart 2016 starten  de nieuwe reeksen van de JAM Westland popmuziek workshops voor jeugd van 7 tot 21 jaar: It's Play Time en Play In  A Band!


Bel voor meer informatie: 06-24562899 (Paul Persoon)

programmaBekijk hier de nieuwe uitzending van WOS Media Spotlight 
met o.a. de bandworkshops van JAM Westland!
9/12/2015

JAM-W workshops van start (inschrijven nog mogelijk)

De popmuziek workshops It' Play Time en Play In A Band starten vrijdag 18/09 v/a 17:00 en 19:30 uur. Deelnemers krijgen bericht hierover. Voor de 1e DJ/Producer-cursus kan nog steeds worden ingeschreven, deze start in oktober. Overige workshops & cursussen, zie hier. Voor alle workshops en cursussen kan voortdurend worden ingeschreven omdat er tot juli 2016 diverse reeksen gaan lopen. Let's GO Live with JAM-W!


9/06/2015

JAM-W popmuziek & DJ workshops demonstraties 05-09-2015

Popmuziek docenten Paul Persoon, Rob van den Berg, Annette de Wilde en Tim Krikke aan het werk tijdens JAM Westland popmuziek en DJ-workshops tijdens open huis en demonstraties op 5 september 2015 in het MCW-gebouw Naaldwijk. Ook Vincent Janse en Leon Schmitz (niet op de foto's) waren hierbij actief.


Inschrijven voor de 1e reeks kan nog tot 15 september (2e reeks start in januari 2016): download inschrijfformulier en mail dit ingevuld naar jamwestland15@gmail.com Zie hier alle workshops/cursussen en de programma's. 8/11/2015

MCW/JAM Westland promo-team @Waterpop 2015

Het MCW/JAM-W promotie-team was op zaterdag 08-08-2015 aanwezig op het Waterpop Festival.

Jan & Giel

bezoekers

Jan & Paul & Jos

Om je aan te melden voor popmuziek workshops en cursussen of voor meer informatie mail dan a.u.b. naar: jamwestland15@gmail.com en vermeld daarbij: je voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en naar welke workshop/cursus jou interesse uitgaat! Of bel: 06-24562899 (Paul Persoon).

Ook De Staat steunt het MCW en project JAM Westland

7/08/2015

Popmuziek van JAM-W laat Westland bruisen!


Kunst- en cultuureducatie is er in velen vormen. Popmuziek is daarin lange tijd een buitenbeentje geweest. De visie van Stichting Popdocenten Collectief Westland (PCW) is dat muziekeducatie en de beleving ervan beschikbaar en bereikbaar dient te zijn voor zoveel mogelijk Westlandse jongeren op alle niveaus. Met dit uitgangspunt werd het buitenschoolse project JAM Westland (Jonge Actieve Muzikanten Westland) op poten gezet. Want het Westland bruist van de muzikale talenten en zij laten op hun beurt het Westland weer bruisen.

Nieuwe initiatieven zoals openbare leerlingendagen door lokale muziekscholen, het organiseren van kleinschalige live muziekevenementen en het beschikbaar stellen van moderne oefenruimtes zoals Muziek Centrum Westland (MCW) dat doet, hebben ertoe geleid dat optreden en jammen in het Westland toegankelijker geworden is. "Door middel van collectieve coaching en betaalbare workshops willen wij de Westlandse jeugd daar in een zo vroeg mogelijk stadium bij betrekken", aldus PCW-voorzitter Paul Persoon (50), die tevens eigenaar is van muziekschool MuziekTacTiek in Naaldwijk. Samen met Vincent Janse (Vinnie’s Gittar School), Annette de Wilde (Zangschool Annette) en Rob van den Berg (Rob van den Berg Muziekles) nam hij – ondersteund door onafhankelijk projectcoördinator Giel van der Hoeven – eind 2014 het initiatief voor project JAM Westland. 

Op de vraag of het wel verstandig is om met docerende collega’s uit de directe omgeving samen te gaan werken antwoord Persoon gedecideerd: "gezamenlijk ervaringen uitwisselen en kennis delen komt alleen maar ten goede van jonge muzikanten! Bovendien zal het op den duur door de positieve impact juist de instroom van nieuwe leerlingen in de diverse muziekscholen moeten gaan bevorderen. Maar het belangrijkste doel van de JAM-W workshops is investeren in talentontwikkeling waarbij de jonge actieve muzikanten plezier beleven en live amusement kunnen bieden. Wat voor de jongeren tevens zal leiden tot meer vaardigheden om ook maatschappelijk te kunnen functioneren. Daarom is onze slogan: LET's Go Live with JAM W!" 

Alle workshops en cursussen zijn in het kader van buitenschoolse activiteiten (leeftijd tot 21 jaar) en worden gehouden op vrijdagen en zaterdagen van september 2015 t/m juni 2016 in het gebouw van Muziek Centrum Westland (MCW), Verdilaan 2, 2671 VX Naaldwijk. Het MCW-gebouw is ingericht met drie geluiddempende oefencabines inclusief drums, zanginstallaties en audio backlines. De programma’s van de JAM Westland workshops & cursussen zijn door de betreffende docenten met zorg samengesteld. Om je aan te melden of voor meer informatie kijk op jamwestland.blogspot.nl of mail naar: jamwestland15@gmail.com of bel: 06-24562899 en vermeld daarbij: je voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en naar welke workshop of cursus jou interesse uitgaat.

Samenvattend programma project JAM-Westland v/a sept. 2015: 
- thema workshop PLAY IN A BAND (13 tot 21 jaar)
- kids jam workshop IT’S PLAYTIME (7 t/m12 jaar)
- cursus gehoortraining of introductie solfège OPEN JE OREN (tot 21 jaar)
- workshop e-musician starters D.J. MUSIC PRODUCTION (tot 21 jaar)
- workshop e-musician COMPOSITIE & PRODUCTIE LOGIC (tot 21 jaar).6/19/2015

Schrijf je in en: "LET's Go Live with JAM W!"Beste beginnende en jonge muzikanten,

Vanaf heden kan je inschrijven voor één van workshops georganiseerd door stichting Popdocenten Collectief Westland (PCW). Deze worden aangeboden onder de naam project JAM Westland en zijn met zorg samengesteld door ervaren en jonge enthousiaste Westlandse popdocenten. De start van alle workshops - zie hieronder - is in september 2015. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt en de kosten zijn nihil (slechts E. 8,00 per workshop-sessie van 1 of 2 uur!). Deelnemen kan al vanaf 7 jaar tot 21 jaar, van beginneling tot bedreven muzikant.


Om je aan te melden of voor meer informatie mail dan a.u.b. naar jamwestland15@gmail.com en vermeld daarbij: je voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en naar welke workshop/cursus jou interesse uitgaat! Of bel: 06-24562899 (Paul Persoon). 


Je kan je ook opgeven bij één van de onderstaande popdocenten:

- Annette de Wilde (Zangschool Annette) info@zangschoolannette.nl 06-41000219
- Paul Persoon (MuziekTacTiek) info@muziektactiek.nl 06-24562899
- Rob van den Berg (RvdB Muziekles) rob@robvandenbergmuziekles.nl 06-34249117

"LET's Go Live with JAM W!" 

4/05/2015

De gezamenlijke visie van Westland Cultuurweb en JAM Westland


De visie van Westland Cultuurweb is dat kunst- en cultuureducatie beschikbaar en bereikbaar dient te zijn voor zo veel mogelijk Westlandse jongeren op alle niveaus. Dit is ook het uitgangspunt van het pilotproject JAM* WESTLAND (Jonge Actieve Muzikanten Westland) van het Popdocenten Collectief Westland (PCW) dat door de gemeente Westland wordt gesteund. [*jammen = spontaan muzikaal samenspel] 

De vijf kernwaarden die hierbij worden gehanteerd zijn:
- verbinding
- kwaliteit
- toegankelijkheid
- creativiteit
- integriteit


Verbinding
PCW bestaat uit en aantal Westlandse particuliere popdocenten/muziekscholen op het gebied van de pop- en lichte muziek. Zij hebben ten doel gesteld om het diverse veld van popmuziekdocenten te verrijken en te versterken door overkoepelende en verbindende popmuziek activiteiten voor leerlingen tot 21 jaar te organiseren met het project JAM WESTLAND. Dit door meerdere popmuziekdocenten gezamenlijk, om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Waarbij bovendien de instroom van nieuwe leerlingen in de muziekscholen bevorderd kan worden. En dit ook ten behoeve van talentontwikkeling en (live)amusement van jonge actieve muzikanten, wat voor deze jongeren tevens zal leiden tot meer vaardigheden om maatschappelijk te functioneren.

Kwaliteit
Project JAM WESTLAND streeft de volgende kwaliteiten en doelstellingen na:
- Het begeleid leren samenspelen en optreden in bandjes of ad hoc ensembles in een gezellige en leerzame omgeving;
- Het bieden van extra muzikale uitdagingen voor zowel beginnende als gevorderde leerlingen. Van spelenderwijs tot kennismaking met improvisatiekunst en productie;
- Het bieden van muzikale en sociale meerwaarde door originaliteit en gedrevenheid in krachtig samenspel boven de individuele muziekles;
- Workshops en cursussen die zowel een (cultuur)educatief als wel een stimulerend coachend karakter hebben.

Toegankelijkheid
Met het ontstaan van de oefen- en studiofaciliteiten bij Muziek Centrum Westland (MCW) in het centrum van Naaldwijk lagen er extra mogelijkheden om daar in het kader van project JAM WESTLAND workshops, cursussen en samenspelactiviteiten te organiseren. Een bijkomend voordeel is dat het aangrenzende pand van sociëteit PAX is voorzien van een zaal en podium met licht en geluid dat zeer geschikt is voor toetsmomenten en evenementen op kleine schaal. MCW/PAX kan hiermee een totaalpakket aan faciliteiten bieden, geschikt om het pilotproject JAM WESTLAND van september 2015 t/m juni 2016 met een vervolg daarop in 2016-2017 uit te voeren. Echter, om de activiteiten breed uit te dragen binnen de streek Westland (de kernen) kunnen tussentijdse- of afsluitende uitvoeringen zoals concerten en samenspelactiviteiten door JAM WESTLAND leerlingen ook plaats vinden op externe Westlandse (pop)podia of festivals.

Creativiteit
Om variatie in het aanbod en spreiding van deelnemers te bevorderen is gekozen voor uiteenlopende samenspelactiviteiten. Die zowel los van elkaar als in het overkoepelende JAM WESTLAND concept voldoen aan de genoemde en beoogde doelstellingen. Voor jonge muzikanten vanaf (ong.) 7 t/m 20 jaar, onderverdeeld in niveaus: B (beginnend) en G (gevorderd). De inhoudelijke en praktische beschrijving van deze JAM WESTLAND activiteiten/projecten/lessen zijn hier te lezen.

Samenvattend betreft dit:
- thema workshop PLAY IN A BAND (B/G: tot 21 jaar)
- kids jam workshop IT’S PLAYTIME (B: 7 tot 12 jaar)
- workshops en cursussen waar behoefte aan is volgens de jeugd (B/G: tot 21 jaar)
- 1-dags popmuziek workhops/presentaties voor belangstellenden (op aanvraag)

Integriteit
De deelnemende gekwalificeerde popscholen/docenten/coaches aan het Popdocenten Collectief Westland (PCW) zijn zelfstandige ondernemers en stellen zich - in wisselende diensten - voor het gehele pilotproject beschikbaar. Hetzij voor regulier doceren van leerlingen; hetzij voor coaching op afroep. Ze conformeren zich aan de 'spelregels' voor het reilen en zeilen binnen het project JAM WESTLAND.STICHTING POPDOCENTEN COLLECTIEF WESTLAND
NL20RABO0304836648    K.v.K. nr. 63608065

Stichting Popdocenten Collectief Westland (PCW) bestaat uit het bestuur/ de werkgroep:

Paul Persoon - voorzitter (MuziekTacTiek
Annette de Wilde - secretaris (Zangschool Annette)
Rob van den Berg - bestuurslid (RvdB Muziekles)          
Giel van der Hoeven - penningmeester (project coördinator)

Verdere  kunnen er gastdocenten actief zijn tijdens de workshops

Deelnemen
Westlandse jeugd van 7 tot 21 jaar kan deelnemen aan deze door Stichting PCW georganiseerde JAM Westland workshops en cursussen tegen betaalbare prijzen. De eerste sessies zijn van start gegaan in september 2015.

Inschrijven voor alle workshops kan via één van de vermelde (gast)docenten, door te bellen naar: 06-24562899 (Paul Peroon) of door een inschrijfformulier aan te vragen via e-mail: jamwestland15@gmail.com

De kosten voor de bij te wonen workshops en cursussen kunnen voor jeugd tot 21 jaar vanwege subsidiebijdragen voor buitenschoolse activiteiten zeer laag worden gehouden! Dit is exclusief de kosten voor lesmaterialen en/of software. Voor alle workshops/cursussen is ook het gebruik van een eigen instrument of laptop vereist, met uitzondering van drumkits en zanginstallaties.

"Let's Go LIVE with JAM-W!"